CROW-kwaliteitniveaus versus arbeidsparticipatie

Regelmatig komt de vraag langs hoe het verlagen van een kwaliteitsniveau zich verhoudt tot de inzet van SW-ers. Recent heb ik dit door mogen rekenen. Bij een kleine gemeente lag een beeldbestek op B-niveau voor € 375.000,-, waarvan € 290.000,- aan uren SW-ers.  De wethouder moest nog verder bezuinigen en voorgesteld om met een C-niveau te gaan werken. De besparing was € 105.000,-. Een mooi resultaat.

Met verder inzoomen op de cijfers en werking van het bestek blijkt:  een groep van 20 SW-ers op B-niveau maakt plaats voor 3 meer geschoolde beroepskrachten. In plaats van schoffelen lopen de medewerkers nu rond met bosmaaiers. De extra kosten aan de SW kant zijn ruim € 95.000,-. Een netto besparing van minder dan € 10.000,-. Met in het groen aanzienlijk meer klachten en meldingen, lagere afschrijftermijnen en een minder beeld buiten.

Waar we volgens mij in Nederland behoefte aan hebben is integrale bestuurlijke advisering en integrale bestuurlijke besluitvorming.

Herkenbaar?

 

Minisymposium Buitenruimte en Maatschappij

minisymposium

Komend najaar verzorgen BTL Advies, Buro CITE en ORIE Advies een interactieve bijeenkomst om de fysieke en sociale kwaliteit van uw buitenruimte onder de loep te nemen. Tijdens deze bijeenkomst, mede georganiseerd door de vereniging Stadswerk, nemen we u mee in een verrassende kijk op de integrale openbare ruimte (voormalig IBOR). U gaat deze middag met collega’s uit uw regio in discussie over de relatie tussen buitenruimte en maatschappij en de gevolgen hiervan voor de gebruikskwaliteit van uw openbare ruimte.

Hoe maken we gebruikswaarde meetbaar? En hoe integreren we de gebruikswaarde in de inrichting en het beheer van de buitenruimte? Discussieer in uw regio met vakgenoten en pas in de workshops de beschikbare instrumenten in de praktijk toe!

Locaties en data:

Gemeente Tilburg, dinsdag 3 november 2015

Gemeente Ede, dinsdag 10 november 2015

Gemeente Den Haag, donderdag 12 november 2015

Meldt U aan via: www.buitenruimteenmaatschappij.nl

Op deze website vindt U meer informatie over het concept Buitenruimte & Maatschappij, het programma, de data van de symposia en de locaties. De inschrijving sluit op 1 november 2015

10 gouden regels voor beeldbestek en toezicht

Op de praktijkmiddag Beeldkwaliteit van CROW Levende stad heeft ORIE de gouden regels ORIE voor beeldbestek en toezicht gepresenteerd. U kunt deze vanaf vandaag downloaden en gebruiken.

Bij een beeldbestek is de ervaring dat aan de voorkant even tijd nemen voor het eindresultaat u (en de aannemer) erg veel frustratie bespaard.  ORIE biedt de workshop ‘Startscan Beeldbestek’. Met deze workshop van een halve dag krijgt u zicht op de extra kansen die een beeldbestek voor u biedt.

Binnenkort komen wij ook met de meerdaagse cursus ‘Betere Beeldbestekken’

ORIE presenteert op praktijkdag beeldkwaliteit CROW

ORIE presenteert op praktijkdag Beeldkwaliteit van CROW Levende Stad een sessie over ’10 gouden regels voor beeldbestekken en toezicht’. In de eerste 2 ronden kun je ons vinden bij discussietafel 3.

Wij gaan in op de opbouw van het bestek met als doel niet alleen een goed werk te maken maar ook het toezicht te optimaliseren (minimaliseren). Hiervoor kiezen we voor zo min mogelijk functionele gebieden, optimaal bundelen van beeldmeetlatten, zo min mogelijk percelen.

Kijk ook op http://www.crow.nl/bijeenkomsten-en-congressen/praktijkmiddag-beeldkwaliteit-2015?utm_medium=email&utm_campaign=Praktijkmiddag+Beeldkwaliteit&utm_source=CROW+Levende+Stad#tab:tab-Programma

Relining geen zegen voor de wegen?!

Is relining uiteindelijk duurder in combinatie met wegonderhoud?

Veel gemeenten passen de komende jaren op grote schaal relining toe in plaats van het riool te vervangen. De komende decennia zijn vooral veel wijken uit de jaren 70 en 80 aan vervanging toe.

Bij relining wordt een soort kunststofkous aan de binnenzijde van een bestaande rioolbuis aangebracht. De methode verlengt de levensduur van de riolering met 20 tot 50 jaar. Ook is de uitvoerperiode, enkele dagen per streng van 100 meter, veel korter dan bij traditionele vervanging. Er hoeft bij deze methode niet gegraven te worden. De inlaten worden van binnenuit open geboord, enkel huisaansluitingen worden handmatig hersteld.

Ten opzichte van de traditionele vervanging kost relining beduidend minder. Er worden grote bedragen bespaart voor het rioolfonds. Voor gemeenten die de vervangingen niet voldoende in hun rioolretributie hadden doorberekend de mogelijkheid om hun rioolfonds langjarig op orde te krijgen.

Toch levert het ook problemen op. Bij rioolvervanging is een deel van de kosten bestemd voor het herstel van de weg. Gecombineerd met middelen vanuit wegbeheer kon een complete wegreconstructie gefinancierd. Met relining is dit beperkt mogelijk.

Toch zullen voor het wegonderhoud de komende decennia veel uitbreidingswijken aan vervanging toe zijn. Nu de combinatie met rioolvervanging, werk-met-werk maken, geen synergie meer oplevert, is het de vraag waar we de middelen vandaan halen om de wegreconstructie te financieren?

Te meer omdat veel gemeenten nauwelijks gespaard hebben voor vervangingsinvesteringen en er grote bezuinigingen zijn doorgevoerd op het jaarlijks wegonderhoud.

Misschien is vervangen van riolering uiteindelijk wel goedkoper dan relining. Een vraag waar we eigenlijk niet over na moeten denken. Een andere financiering voor vervangingsinvesteringen van de wegen wel.

Onze oplossing is: Verlaag de rioolretributie, verhoog de OZB en voedt hiermee een voorziening voor de vervanging van wegen. Zo houden we onze wegen veilig.

Reacties? Via de website of de linkedingroep ORIE of via  paul.nagtegaal@orie-advies.nl