Relining geen zegen voor de wegen?!

Delen op LinkedIn

Is relining uiteindelijk duurder in combinatie met wegonderhoud?

Veel gemeenten passen de komende jaren op grote schaal relining toe in plaats van het riool te vervangen. De komende decennia zijn vooral veel wijken uit de jaren 70 en 80 aan vervanging toe.

Bij relining wordt een soort kunststofkous aan de binnenzijde van een bestaande rioolbuis aangebracht. De methode verlengt de levensduur van de riolering met 20 tot 50 jaar. Ook is de uitvoerperiode, enkele dagen per streng van 100 meter, veel korter dan bij traditionele vervanging. Er hoeft bij deze methode niet gegraven te worden. De inlaten worden van binnenuit open geboord, enkel huisaansluitingen worden handmatig hersteld.

Ten opzichte van de traditionele vervanging kost relining beduidend minder. Er worden grote bedragen bespaart voor het rioolfonds. Voor gemeenten die de vervangingen niet voldoende in hun rioolretributie hadden doorberekend de mogelijkheid om hun rioolfonds langjarig op orde te krijgen.

Toch levert het ook problemen op. Bij rioolvervanging is een deel van de kosten bestemd voor het herstel van de weg. Gecombineerd met middelen vanuit wegbeheer kon een complete wegreconstructie gefinancierd. Met relining is dit beperkt mogelijk.

Toch zullen voor het wegonderhoud de komende decennia veel uitbreidingswijken aan vervanging toe zijn. Nu de combinatie met rioolvervanging, werk-met-werk maken, geen synergie meer oplevert, is het de vraag waar we de middelen vandaan halen om de wegreconstructie te financieren?

Te meer omdat veel gemeenten nauwelijks gespaard hebben voor vervangingsinvesteringen en er grote bezuinigingen zijn doorgevoerd op het jaarlijks wegonderhoud.

Misschien is vervangen van riolering uiteindelijk wel goedkoper dan relining. Een vraag waar we eigenlijk niet over na moeten denken. Een andere financiering voor vervangingsinvesteringen van de wegen wel.

Onze oplossing is: Verlaag de rioolretributie, verhoog de OZB en voedt hiermee een voorziening voor de vervanging van wegen. Zo houden we onze wegen veilig.

Reacties? Via de website of de linkedingroep ORIE of via  paul.nagtegaal@orie-advies.nl

 

Delen op LinkedIn

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.