Wat is Orie

Delen op LinkedIn

Orie is sinds oktober 2013 de onderneming van Martijn van Duuren.

Missie

De persoonlijke missie is van Martijn is:
Vanuit visie en passie organisaties en mensen op een creatieve wijze helpen in hun duurzame ontwikkeling.
Binnen dit werk wil ik het beste in anderen en mezelf naar voren halen.

Concreet betekent dit voor mij:

 • Individuen, coaching of helperschap op het niveau waarop dit nodig is. Hiermee bedoel ik dat iemand pas kan
  veranderen als hij/zij dit zelf wil, dit wordt geactiveerd als er iets niet meer lukt (pijn).
  Dit kan heel pragmatisch zijn (‘ik wil projectmatig kunnen werken maar ik snap het systeem niet’) tot
  een persoonlijke uitdaging (‘ik heb vaak conflicten’).
 • De teams, ook hier geldt dat mijn ondersteuning vraaggericht is.
  Er kunnen systemen zijn die moeten veranderen (beeldgericht werken, outputgericht werken, etc), het kan ook
  een cultuuraspect zijn dat aandacht vraagt (communiceren, grenzen stellen, etc).
  Van belang is dat er voor een team een gedeelde visie ontstaat.
 • Organisaties zijn sterk in beweging. Vaak vraagt dit om een nieuwe visie, een nieuw organisatiemodel of
  nieuwe stuurmethoden, hierin vind ik mijn uitdaging. Nieuwe vormen van samenwerking.
 • Duurzaam geldt voor mij in de producten (een duurzame openbare ruimte), in de organisatie (de juiste mens
  op de juiste plek), voor de persoon (iedereen in zijn kracht en drijfveren) en in de relatie (ik wil me aan jou verbinden).

Visie

Binnen de openbare ruimte willen wij graag inhoud, organisatie en mensen verbinden. Hierin staat de inhoud centraal omdat
doelgerichtheid van de advisering en producten altijd op de eerste plaats komt. Hierbinnen zijn wij ons bewust
dat inhoudelijke doelen bereikt kunnen worden niet alleen door producten te leveren, maar juist organisaties en
mensen te ondersteunen om zelf deze doelen te realiseren. Wij willen gemeenten helpen om de complexe problemen die er
liggen op te pakken en tot duurzame, visionaire en krachtige oplossingen te brengen.
Wij zijn ‘resultant’, hiermee gaan wij voorbij aan de rol van adviseur of consultant, er moet ook actie komen.
Wij willen ons ook verbinden aan de klant, er is geen vluchtige relatie mogelijk, wij committeren ons aan ‘onze’ gemeenten.
Dit vragen wij ook van onze klanten, committent in onze richting. Binnen deze context kunnen wij acteren als gevraagd en
ongevraagd adviseur.

Kernwaarden

Onze kernwaarden in ons werk zijn en blijven:

 • Integriteit: wat vertrouwelijk is vraagt vertrouwen, maar ook zorgvuldig omgaan met overheidsgeld.
 • Menselijke maat: systeemoplossingen moeten gericht zijn op efficiëntie en effectiviteit maar moeten ook aansluiten
  bij de mens en zijn behoeften, en ook het individu dat het niet redt heeft mijn aandacht.
 • Duurzaam: oplossingen die bestendigen op lange termijn denken hebben mijn voorkeur, maar ook zoeken naar
  een duurzame bedrijfsvoering (papierloze omgeving en minimalisatie van verplaatsingen).

Bedrijfsnaam

Mijn bedrijfsnaam staat symbool voor: ORIE – Openbare ruimte in evenwicht.

ORIE is bedoeld om samen te zoeken binnen de openbare ruimte naar:
evenwicht in dagelijks onderhoud en vervanging;
evenwichtige aandacht voor analyse en monitoring;
evenwicht in gebruik, beheer en inrichting;
evenwicht in leefbaarheid;
evenwichtige inzet van arbeidsparticipatie;
evenwicht in de beheerorganisatie;
evenwichtige beheerders;
evenwicht op energetisch niveau van de openbare ruimte;
 

Delen op LinkedIn

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.