Projecten

Delen op LinkedIn

Mei 2015

We hebben mooie projecten gedraaid, hierbij een greep uit de verzameling:

CGM – Omvorming groen Grave – Voor de werkorganisatie Cuijk, Grave, Mill en St. Hubert zijn wij gestart met het omvormingenplan groen Grave. Een stevige bezuiniging zorgt ervoor dat het hele groen areaal gescreend wordt. Beheer intensief groen wijkt voor beheer extensief groen. Met ‘goedkope’ vaste planten worden toch nog aardig wat accenten gezet. Een mooie samenwerking met IBN, via Greenpoint wordt in het veld de nieuwe situatie ingetekend, de presentatietekening en bestekshoeveelheden zijn direct in beeld. We werken zeer LEAN. Leuk is dat de wethouder Erik Daandels is, ik (Martijn) heb in Bernheze vier jaar met m samengewerkt.

ROVA Materieelscan buitendienst – De ROVA voert voor de gemeente Winterswijk het beheer van de openbare ruimte uit. Door uitbreiding van taken en veranderingen in de teams is de behoefte ontstaan aan een materieelscan. De indruk bestaat dat de hoeveelheid en inzet van het materieel niet sluitend is (te veel, te weinig, te oud, inefficiënt gebruik, etc.”). De scan mondt uit in een onderbouwing voor inzet en eventuele toekomstige investeringen.

Gemert-Bakel – Ontwikkeling team Openbaar beheer – Een nieuwe opdracht, gewonnen op kwaliteit, daar zijn wij trots op. Inmiddels hebben we de startbijeenkomst gehad. Samen met Kiki Eikhout (Tramonta) hebben we ‘gejumped’. De systematiek van Jump Movement leent zich goed om een team in beweging te krijgen. Vanaf het eerste moment is er vertrouwen in de aanpak en wordt er al veel input geleverd. Super om zo bezig te zijn.

Ede – Projectleider zonne-energie – Het is de gemeente Ede ernst met de transitie naar herwinbare energie. De gemeente wil een flinke slag maken in het aantal gebouwen wat voorzien is van zonnepanelen. Binnen het project zijn diverse acties opgestart om dit voor elkaar te krijgen. Een paar voorbeelden: Een traject voor eigen gebouwen, begeleiding van huurders die zelf investeren op een gebouw van de gemeente, daken beschikbaar stellen voor crowdfunding samen met coöperatie, en binnenkort starten we samen met een aantal scholenkoepels een traject om zoveel mogelijk van hun gebouwen te voorzien van zonnepanelen.

Kerkrade – IBOR-plan – Voor Kerkrade is het IBOR-plan in afronding, een traject waarin planvorming en opleiding hand in hand gaan. Leuk om op deze manier een plan op te stellen. In het najaar gaan we samen op weg voor de implementatie.

Maart 2015

We hebben mooie projecten gedraaid, hierbij een greep uit de verzameling:

 DuPre – Zilvermeeuwplantsoen – Groenvoorziener Du Pre heeft van de gemeente Eindhoven een uitdagende vraag gekregen om een plantsoen her in te richten en langjarig het beheer te verzorgen. Hierbij mocht er een samenspel ontstaan van inrichtingsbudget, onderhoudsbudget en participatie-uren (inrichting of beheer). Ofwel participatie-inzet in beheer of inrichting kan zorgen voor een hogere inrichtingskwaliteit. ORIE heeft twee bewonersavonden begeleidt waarbij in korte tijd een ontwerp tot stand is gekomen met duidelijk beheerafspraken.

 CGM – begeleiding directievoering – Voor de werkorganisatie Cuijk, Grave, Mill en St. Hubert zijn wij gestart met de begeleiding van de directievoering van het beeldbestek. In trainingsvorm is in combinatie met de aannemer (IBN) heb bestek doorgenomen en zijn basisafspraken gemaakt over metingen, communicatie, kwaliteit van uitvoering en de verschillende overleggen.

Ede – handboek DIBOR (Duurzaam Inrichten en Beheren van de Openbare Ruimte) – In Ede is het traject handboek Duurzaam Inrichten en Beheren van de Openbare Ruimte afgerond. Van Stedenbouwers en Landschappers tot Realisatoren en Beheerders hebben hun inbreng gegeven. De deelnemers kijken met grote tevredenheid naar het resultaat en het doorlopen proces; draagvlak onder alle afdelingen. Het handboek DIBOR is helemaal afgestemd op de Edese situatie en digitaal te raadplegen. Al voor de oplevering werd het toegepast in projecten.  

Kerkrade – IBOR-plan – Voor Kerkrade is gestart met het opstellen van een IBOR-plan. Met een werkgroep vanuit alle disciplines is gekeken naar alle beheergroepen, de functionele gebieden en de huidige “gewogen” kwaliteit van de openbare ruimte. Een mooi proces om samen op stap te gaan.

December 2014

De afgelopen maanden druk geweest bij:

– In Rheden een start gemaakt met de pilot Rhedens Peil, een nieuwe methodiek voor bewonersraadpleging.

– Bij de gemeente Haarlemmermeer samen met de Waterwolf een sessie begeleidt over samenwerken en begrip. Veel informatie gedeeld en begrip voor elkaars positie versterkt.

– In Ede is hard gewerkt aan de VOR – Visie Openbare Ruimte Ede. Hierover later meer.

September 2014

De afgelopen twee maanden iets rustiger gehad, maar wel een paar mooie klussen:

– Voor gemeente Rheden mocht ik een beleidsevaluatie van de speelnota schrijven. Er lag al heel veel goede informatie maar de rode draad ontbrak en die hebben we er mooi in kunnen vlechten.

– Bij de gemeente Kerkrade hebben we ons gebogen over de projectopzet voor een IBOR-plan. Wat erg waardevol is, is om de voorkant met de medewerkers van de buitendienst om tafel te gaan en te zorgen voor draagvlak.

– Op mijn geboortegrond bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug hebben we een discussie-ochtend gehad over implementatie van beeldgericht werken binnen het wegbeheer. Er ontstond veel helderheid, ook in wat er allemaal nog moet gebeuren.

– In samenwerking met BTL zijn we voor de gemeente Druten het beeldbestek aan het begeleiden. Het adagium blijft: een werk maken we samen. Dus ook een keer wezen schouwen met de 2 aannemende partijen. De structuur is helder, nu de komende tijd volgen of het resultaat binnen de gestelde bandbreedte goed blijft.

– Voor de werkorganisatie CGM het beeldbestek aan het begeleiden, hierover binnenkort meer…..

– Op de relatiedag van bureau Cite heb ik een presentatie gegeven over de ontwikkeling van IBOR 2.0. Welke ontwikkelingen komen de komende jaren op gemeenteland af rondom beeldgericht werken. Een inspirerende discussie volgde in een inspirerende omgeving, de RDM-werf in Rotterdam.

– De ORIE-dag georganiseerd. Een leuke middag met, voor en door mijn klanten, relaties, vrienden, adviseurs. Helmie Willems van Stilts heeft ons op een creatieve en theatrale manier meegenomen in de systematiek van Feedback 2.0 op basis van geweldloos communiceren. Het was een geweldige sessie. Cas Konings van Koningskeuken organiseert op een weergaloze manier het eten.

Juli 2014

Weer druk geweest de laatste tijd, hierbij een overzicht van de acties:

– Gemeente Bergen: quick scan buitendienst in samenwerking bureau Stad&Groen. Samen hebben we gekeken naar de kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit. Een sterke buitendienst die nog kan ontwikkelen in het adopteren van organisatie en politieke doelen. Op een leuke manier gesproken in een brede sessie met wethouder, management en medewerkers over doorontwikkeling naar een werkbedrijf voor het sociaal domein of zelfs een klussenbedrijf in de buurten en kernen.

– Gemeente Rheden: traject bewonersschouw houdt nog even aan. Het is lastig genoeg om echt het tactische niveau te onderscheiden van het operationele en het strategische….en steeds meer nieuwe invalshoeken.

Gemeente Utrechtse Heuvelrug: vervolgtraining in beeldgericht werken, kleine stapjes vooruit en de ontwikkeling is goed.

IBN: voor de klanten van IBN (14 deelnemende gemeenten) een presentatie gegeven over data inwinning en analyse in het beheer openbare ruimte. Uitdagend en spannend. Hier komt nog een leuke column over met als thema : nut en noodzaak van een data information officer (volgt deze week).

CROW de Levende Stad: presentatie verzorgt met Jan Westra en Paul Nagtegaal over ‘Toezicht bij beeldgericht werken’. Hoe kun je op een verantwoorde manier omgaan met redelijkheid en billikheid….. ook hier kom ik nog een keer op terug.

Mei 2014

De laatste periode mooie projecten uitgevoerd. Wat opvalt is dat er veel kleine projecten zijn bij veel verschillende gemeenten, een kleine compilatie:

– Gemeente Utrechtse Heuvelrug: training van bijna 30 personen in het beeldgericht werken en denken. Leuk om in mijn geboortedorp (Driebergen) te mogen werken.

– Gemeente Sittard-Geleen: afronding van de detachering met interne evaluatie van het IBOR-dossier.  Kijkend naar organisatie en cultuur over de verschillende afdelingen heen die IBOR tot een suc6 maken. Verder nog een scan van de rotondes uitgevoerd op inrichting en beheer, vanuit hier wordt gekeken hoe het contract met de rotondespecialist aangescherpt kan worden.

– In Hoogeveen samen gewerkt aan normen voor groen, vanuit praktijkkennis, IMAG, normen uit het beheersysteem, kostenkentallen van CROW en kostenkentallen van de benchmark groenbeheer een kental ontwikkelt dat aansluit op de situatie in Hoogeveen.

– Voor de werkorganisatie Cuijk, Grave, Mill en St. Hubert mag ik het integrale beeldbestek opstellen. Samen met Ronald Jacobs van Stad & Groen. Leuk om vanaf het begin een aantal peilers goed neer te zetten: de integrale kijk, outputsturing, afstemming eigen dienst en minimalisatie van meetmethodiek.

– Met Stad & Groen mag ik ook het onderzoek naar de buitendienst doen, hierover volgende keer meer.

Maart 2014

Naast mijn eerste ziekteverzuim ben ik vorige maand weer lekker bezig geweest. Hierbij een update:

– Gemeente Rheden – Bewonersschouw – met de gemeentelijke projectgroep weer een goede bespreking gehad. Ingezoomd op de verschillende burgerschapstijlen en hoe je hier in de communicatie mee om kunt gaan.

– Gemeente Sittard-Geleen – de detachering loopt goed. Het onderzoek naar de prijs-kwaliteit-verhouding van het dossier  reiniging is nagenoeg afgerond, er zijn nog wel een paar mooie verbeterslagen te maken. Ook het onderzoek naar houtopbrengst in het stedelijk gebied, op basis van IBOR-normen is in een eindfase, mooi als een theoretische berekening aansluit bij de cijfers uit de praktijk.

– Gemeente Druten – Tweede, derde en vierde trainingsdag gehad over het integrale bestek, de verrekening en communicatie over het IBOR-plan. Lekker om rustig een groep betrokken medewerkers mee te nemen in een duidelijke lijn van outputsturing en beeldsturing door de hele organisatie.

Komende maand weer nieuwe opdrachten waaronder een leuke training bij een woningcorporatie en de begeleiding van een beeldbestek.

 

Februari 2014

Weer de stand van zaken van mijn lopende opdrachten, hier komen ze:

– Gemeente Rheden – Bewonersschouw – met de gemeentelijke projectgroep maken we meters. Laatste keer hebben geprobeerd om positieve en negatieve onderstromen in de samenleving in beeld te krijgen. Lastig maar waardevol. Denk hierbij aan informatie die niet altijd zichtbaar is binnen het gemeentelijke apparaat. Bij negatieve onderstroom bijvoorbeeld: irritatie aan hangjeugd, scheefwonen of kwaliteit van voorzieningen. Positieve onderstroom kan zijn: hoge mate van bewonersparticipatie, veel onderling contact of hoge deelname in mantelzorg.

– Gemeente Sittard-Geleen – de detachering loopt goed. Inmiddels in beeld aan het brengen hoe de prijs-kwaliteit-verhouding van het reinigingsbedrijf is. En verder bezig met een een onderzoek naar houtopbrengst in het stedelijk gebied, op basis van IBOR-normen. Een separate opdracht is de begeleiding van de toezichthouders, leuk om weer veel buiten te zijn en het blijft intrigerend om te zien hoeveel informatie er van buiten naar binnen kan worden gebracht.

– Gemeente Druten – Tweede trainingsdag is as donderdag, dan gaan we het integrale bestek uitpluizen en met elkaar bekijken hoe we het toezicht zo scherp mogelijk organiseren. Volgende week aan de slag met de verrekening van het bestek.

Volgende maand weer nieuwe opdrachten waaronder een leuke training bij een woningcorporatie.

Januari 2014

Ik wil jullie graag op de hoogte houden van de opdrachten die ik heb lopen, hier komen ze:

– Gemeente Rheden – Bewonersschouw – met een gemeentelijke projectgroep zijn we aan het onderzoeken welke informatie van bewoners nuttig is en hoe we die zo slim mogelijk kunnen verkrijgen. Bijzonder aan deze opdracht is dat de projectgroep volledig integraal is, alle disciplines en afdelingen zijn betrokken en ons doel is om deze bewonersschouw op tactisch niveau uit te voeren. Een uitdagende vraag die mij prikkelt

– Gemeente Sittard-Geleen – Detachering – in twee dagen per week mag ik de komende 10 weken de gemeente ondersteunen in bezuinigingen, de bestuurlijke terugkoppeling van het IBOR-plan en de verdere implementatie van IBOR. Mooi om met deze mensen weer een stap verder te zetten.

– Gemeente Druten – Training integraal beeldgericht werken – deze training start eind januari, met medewerkers van de gemeente gaan we op verkenningstocht langs: beleid, het nieuwe bestek, meten, communiceren, monitoren en leefbaarheid.  Veel zin in.

– Gemeente Cuijk – Training beeldbestek – in een dag gaan we ‘snuffelen’ aan het beeldgericht werken, wat betekent dit, hoe werkt t en vooral: we proberen een antwoord te vinden of beeldgericht werken iets voor Cuijk is. Spannend om dit samen te onderzoeken.

En binnenkort verwacht ik nog een paar leuke opdrachten, ik hou jullie op de hoogte

 

Delen op LinkedIn

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.