Nota Openbare ruimte 


Nota Openbare ruimte

IBOR-plannen vragen een nieuwe ontwikkeling in een nota openbare ruimte. Deze nota openbare ruimte is uitgebreider:  

  • wij kijken naar aansluiting bij uw omgevingsvisie 
  • we onderzoeken de waarden in de openbare ruimte die u wil concretiseren en kunnen deze uitwerken in KPI’s 
  • we betrekken bestuur en samenleving bij de keuzes 

Interesse in een nota openbare ruimte: bel (06-42009181) of mail: info@orie-advies.nl 

Contact