Teams en mens


Teamontwikkeling

Graag gaan wij met jouw team op zoek naar de ontwikkeling van het team. ORIE advies werkt vanuit de bovenstroom en de onderstroom. In de bovenstroom gaat het over wijze van samenwerken, teamafspraken, processen etc. In de onderstroom zijn we op zoek naar het gedeelde perspectief, jouw persoonlijke beleving, veiligheid en trots. Voor teamontwikkeling maken wij graag gebruik van de drijfveren onderzoeken van Spiral Drives© onderzoeken voor individuen, teams in de bovenstroom en teams in de onderstroom. Voor deze onderzoeken zijn wij geaccrediteerd. 

Coaching

Soms loopt het niet. Dit kan bij een organisatie of team liggen, maar ook bij jou als individu. Samen gaan we kijken hoe we dit kunnen veranderen. Welke drijfveren heb jij (Spiral Drives©)? Waar loop jij tegenaan? Hoe ga je om met lastige situaties? Etc. In de coaching kijken we naar pijn en verlangen, dit zijn sterke motivatoren om veranderingen op te pakken.  

Arbeidsbemiddeling/ Detachering

De arbeidsmarkt is steeds sterker in ontwikkeling. De behoefte aan vaste en ingehuurde medewerkers bij uw organisatie is groot en lijkt steeds groter te worden. ORIE advies kan u hier in helpen, met een groot netwerk weten wij vraag en aanbod vaak in te vullen. Indien gewenst kunnen wij een drijfverenonderzoek inzetten om te onderzoeken of de drijfveren conform verwachtingen zijn.

Samenwerkingen

In projecten, bestekken en dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) ontstaan er nieuwe vormen van samenwerkingen. Met Bea Boor van Vinden&Verbinden Mediation werken wij samen om het samenwerkingsIQ te vergroten, in deze trajecten wordt de techniek van prediation© ingezet. Het resultaat is: beter samenwerken, meer vertrouwen, meer plezier en dunnere contracten.

Trainingen

In de genen van ORIE Advies zit kennisoverdracht. De kennisoverdracht kan gericht zijn op inhoud, proces of werkwijze of juist een combinatie van deze elementen. Enkele workshops die veel worden gegeven: beeldgericht werken (op verschillende niveaus), assetmanagement, waardensturing, samenhang van beleid, financiën en de BBV, prestatie-indicatoren, sturen op beleving, etc.