Orie advies

Vanuit ORIE advies richten wij ons op een complete dienstverlening in het beheer van de openbare ruimte. ORIE staat voor Openbare Ruimte In Evenwicht. Wij streven naar evenwichtige producten, evenwichtige openbare ruimte, evenwichtige organisaties en evenwichtige professionals. 

Onder ‘openbare ruimte’ treft u informatie over onze producten in het beheer aan: organisatievisies, IBOR-plannen, beheerplannen, handboeken, etc. Onder ‘team en mens’ vindt u de mogelijkheden in de  teamcoaching, trainingen, samenwerkingen en persoonlijke coaching.

Openbare ruimte Teams en mens
Openbare ruimte Teams en mens