Openbare ruimte


Organisatievisie

ORIE advies heeft veel ervaring met organisatie ontwikkeling in het beheer openbare ruimte. We maken praktijkgerichte visies voor gemeentelijke binnendiensten of buitendiensten. ORIE werkt vaak met een quick-scan op basis van de ISO 55.000 om een goed beeld te krijgen van de uitgangsituatie. We werken niet alleen vanuit de huidige situatie, maar gaan zeker het gesprek aan over de invloed van de meest recente marktontwikkelingen, denk hierbij aan arbeidsmarktkrapte, assetmanagement, etc. 

Beleid en Beheer

Vanuit ORIE advies hebben we een zeer brede ervaring met het opstellen van beleidsplannen, beheerplannen en dienstverleningsovereenkomsten. ORIE is in deze plannen continue vernieuwend en sluit aan bij de laatste marktontwikkelingen zoals waardesturing in de openbare ruimte. ORIE heeft een eigen kostenmodel ontwikkeld om vervangings- en onderhoudskosten door te rekenen. Enkele producten die ORIE veelvuldig heeft gemaakt zijn: visie openbare ruimte, IBOR-plannen, handboek- of leidraad inrichting openbare ruimte, alle mogelijke beheerplannen (themagericht of sectoraal) en contracten en dienstverleningsovereenkomsten.

Implementatie van beheer 

‘Beheren met de poten in de klei’ betekent ook dat de implementatie door ORIE begeleidt of uitgevoerd kan worden. Denk hierbij aan metingen openbare ruimte, planningen voor buitendiensten, GIS-ondersteuningen, implementatie van VERI of RASCI tabellen, leefbaarheid enquêtes, etc.