Diensten

Delen op LinkedIn

De dienstverlening van Orie bestaat uit:

 1. Strategisch organisatie advies
 2. Vakinhoudelijke producten
 3. Organisatieverbetering, training en opleiding
 4. Persoonlijke begeleiding en coaching

 

Diensten

De volgende diensten biedt ORIE binnen het beheer van de openbare ruimte. Deze voorbeelden zijn niet uitputtend maar geven een goed inzicht in het dienstenpakket:

–         Organisatieadvies:

 • (quick)Scan beheer openbare ruimte – De scan van organisatie kan ik vanuit verschillende invalshoeken vorm geven. Het model waarbinnen ik werk zal ik afstemmen op de vraag. Soms kan de INK-methodiek nuttig zijn, bij andere vragen zal ik de output meer centraal stellen met behulp van de PDCA-cirkel. Integratie van beide systemen kan ook, dan werken we vanuit het INK-management-model.
 • Bedrijfsplan buitendienst – welke politieke en managementdoelen heeft u voor de buitendienst. Ik koppel deze aan een duidelijk managementmodel en een goed verdienmodel. Ik ben benieuwd naar uw visie op arbeidsparticipatie.
 • Organisatie-visie – waar gaat uw organisatie naar toe. Uw ideeën en mijn ervaring worden gebundeld in een krachtige visie voor de openbare ruimte. Ik zorg voor samenhang in structuur, beleidsplannen, cultuur en output.
 • Implementatie VERI- of RASCI-tabellen. 

–         Vakinhoudelijke producten:

 • Beleids- en beheerplannen – Bij deze plannen zal mijn streven altijd zijn: plan-minimalisatie, hoe minder plannen, maar wel doelgericht, hoe beter. Ik neem ook een nieuwe trend waar: nota openbare ruimte, waarin beheer, inrichting en gebruik eindelijk worden gekoppeld op basis van waarden en in samenhang met goede output-indicatoren.
 • Monitoringsplannen – Een nieuwe en nuttige trend waarbij er serieus werk wordt gemaakt van het sluiten van de PDCA-cirkel. Samen denken we na over de verschillende prestatie-indicatoren voor bestuur en management.
 • Scan leefbaarheid – Hoe krijgen we meer vat op (objectieve) criteria voor leefbaarheid. Lastig maar niet onmogelijk. Ik ga dit graag met jullie aan.

–         Organisatieverbetering en trainingen:

 • Workshop regievoeren – Wat betekent voor jouw organisatie om vanuit regie te werken. Dit betekent werkzaamheden anders doen en ook oude patronen loslaten. Spannend.
 • Workshop PDCA (product en functie) –  Aan de hand van de PDCA-cirkel kijk ik samen met jullie welke producten er nu zijn en waar producten missen om goed te kunnen sturen. Deze zelfde sessie kunnen we ook op functies doen.
 • Workshop samenhang beleidsplannen – Welke beleids- en beheerplannen hebben we daadwerkelijk nodig om optimaal te sturen binnen de gemeente. Ik help om dit te structureren en zorg voor inzicht in sectoraal, generiek en locatie-specifieke plannen.
 • Workshop prestatie-indicatoren – Wat betekent echte sturing geven aan het beheer openbare ruimte. Samen gaan we onderzoeken welke afspraken en verwachtingen er liggen bij de politiek en bij het management.
 • Teamontwikkeling – Samen met Kiki Eijkhout van Tramonta neem ik jullie mee op reis in output-sturing en cultuurversterking. Juist met deze twee aspecten en met deze twee trainers komt er een daadwerkelijke verandering. Heel gaaf om op te pakken.

–         Persoonlijke begeleiding/coaching

Zowel vanuit vakinhoud als vanuit persoonlijke ontwikkeling ben ik in staat om individuen te helpen om beter in hun functie en vel te komen. Samen bepalen we hoe ‘diep’ we gaan. 

 

Delen op LinkedIn