Meer informatie


DNR 2021

DNR staat voor De Nieuwe Regeling. De DNR is door BNA en NLingenieurs opgesteld om te komen tot een uniforme en verzekerbare contractpraktijk. Deze standaardvoorwaarden zijn evenwichtig en doen recht aan de belangen van adviseur en opdrachtgever. De DNR kan gebruikt worden voor uiteenlopende adviesopdrachten van verschillende opdrachtgevers.  

De DNR is in 2011 herzien. De reden hiertoe was dat na enkele jaren gebruik van de DNR 2005 gebleken is, dat sommige bepalingen beter konden worden geformuleerd. Voorts bleek er behoefte te zijn aan een verruiming van het aansprakelijkheidsregime. In 2013 is een kleine aanpassing (in Artikel 56 DNR 2011) doorgevoerd als gevolg van gewijzigde regelgeving. 

DNR is bedoeld voor alle adviseurs in de bouw actief op het gebied van ontwerp, advies en management: architecten, constructeurs, installatie-adviseurs, bouwfysici, interieurarchitecten, tuin- en landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, geodeten, industriële vormgevers, projectmanagers en (bouw)productontwikkelaars. De DNR is bedoeld voor adviesopdrachten. 

De DNR is van toepassing op alle opdracht van ORIE advies tenzij anders is overeengekomen. De laatste versie van de DNR is te vinden op: BNA Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus